Rammeplan og tider for intro.kurs alpint

Tid 4/12 5/12 6/12 12/12

13/12

15/12 16/12

10.00-
17.00

- I bakken
Egenferdighet frikjøring
Teknikk
balanse/posisjon


Teknikk
vridning

Teknikk
kanting


Freestyle
lavterskel
I bakken
-Barneskiskole
4-7 år.
Trollklubben

 
I bakken
-Barneskiskole
4-7 år.
Trollklubben
 

I bakken
Egenferdighet
Pedagogikk i
praksis

Video

   

Lunsj
12.00-
13.00

-   I bakken
-Barneskiskole
6-13 år

-Alpin metodikk
barn
I bakken
-Barneskiskole
6-13 år

Freestyle
rail
Egenferdighet
Pedagogikk i
praksis

Instruksjons-
oppgaver
   

18.00-
21.00/

Teori
Kl. 18.00-21.00
-Kursprogrammet
-Skilærerens
yrkesrolle
-Gruppeoppgave
 "Forventninger"


-Instruktørhånd-
boken
        I bakken
-Skolesvinger

-Alpin metodikk
barn

-Instruksjons-
metoder

-Organisering

 
Teori
Barnas Psykososiale og motoriske
utvikling

-Instruktørhånd-
boken

 

Hjemmeoppgave,
Praksis

Alternative praksisdager:
27-28/12 eller 30-31/12,4-5/1 eller 11-12/1