Rammeplan og tider for alpint instruktørkurs 1

Tid 26/11 27/11 28/11 30/11 4/12 5/12

7/12

8/12

10.00-
17.00

- I bakken
Egenferdighet frikjøring

Teknikk
balanse/posisjon


Teknikk
vridning

Teknikk
kanting
I bakken
Skolesvinger
*plogsving
*kortsving
*store svinger

Egenferdighet
frikjøring

Freestyle
lavterskel
  I bakken
-Barneskiskole
4-7 år.
Trollklubben
I bakken
-Barneskiskole
6-13 år

Freestyle
rail
 
I bakken
Egenferdighet
Pedagogikk i
praksis
Video
Egenferdighet
Pedagogikk i
praksis

Instruksjons-
oppgaver
 


 

 

Lunsj
12.00-
13.00

-  


 
       

18.00-
21.00/

Teori
Kl. 18.00-21.00
-Kursprogrammet
-Kunskap om
turisme
-Skilærerens
yrkesrolle
-Gruppeoppgave
 "Forventninger"


 
    Teori
Alpinteknikk

Freestyle
     I bakken
 Egenferdighet
 tekniske
 grunnprinsipper
 
 
Teori
-Pedagogikk/
lederskap

-Instruktørrollen

Freestyle e- læring
 

 

Tid 9/12 13/12 14/12  15/12  

10.00-
17.00


 
       

Lunsj
12.00-
13.00 
       
18.00-
21.00
I bakken
-
Instruksjons-
 trening

-Sikkerhet
-Førstehjelp
-Undervisning
-Heiskjøring
-Terrengpark
I bakken
-Skolesvinger

-Alpin metodikk
barn

-Instruksjons-
metoder

-Organisering
I bakken
Pedagogikk i
praksis
Voksne
Teori
Barnas Psykososiale og motoriske
utvikling

-Instruktørhånd-
boken
Hjemmeoppgave,
Praksis

Alternative
praksisdager:

27-28/12 eller 30-
31/12,
4-5/1 eller 11-12/1